Varför en advokat

Advokat är en titel som är skyddad i lag.

För att bli advokat måste man uppfylla vissa krav.  

Som advokater,

Följer vi etiska regler vilka syftar till att garantera Er som klienter största möjliga trygghet. Mest centrala bland de etiska reglerna är bland annat de som garanterar vår lojalitet med mer Er som klienter och vår tystnadsplikt. 

Som advokater,

Är vi under tillsyn. Inför Advokatsamfundet ansvarar vi för att vi, våra biträdande jurister och annan personal på advokatbyrån följer det etiska regelverket. Allt för klienternas skull. 

Som advokater,

Har vi också utbildningskrav på oss, vilket finns till för att vår kunskap hela tiden ska vara uppdaterad så att vi på bästa sätt ska kunna hjälpa våra klienter. 

Sammanfattningsvis finns det flera fördelar med att anlita en advokat!

Välkommen att kontakta oss om Ni undrar mer om detta.