Tvångsvård

Vi på Argumentum står upp för Dig i livets alla skeden

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

LVU 
 • Vad gör jag om myndigheterna har omhändertagit mitt barn?
 • Vad kan jag som ungdom göra om myndigheterna vill tvångsomhänderta mig?
 • Vad innebär det om jag inte samtycker till frivillig vård?
 • Hur länge kan jag hållas tvångsomhändertagen?
 • Varför vill myndigheterna använda ett tvångsomhändertagande? 

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) reglerar omhändertagande av barn i Sverige under 18 år och i vissa fall unga under 20 år. Om Du eller någon i Din familj blir föremål för ett tvångsomhändertagande kan frågorna vara många. Vi på Argumentum åtar oss uppdrag som offentligt biträde i dessa tvister och har kunskap om denna typ av processer. Välkommen att kontakt oss om Ni behöver hjälp. 

LVM 
 • Kan jag bli tvångsomhändertagen om jag spelar för mycket?  
 • Varför lägger sig myndigheterna i min drog-/alkoholkonsumtion?
 • Hur länge kan jag bli omhändertagen för mitt missbruk?

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) är i Sverige en tvångslag som möjliggör sluten tvångsvård av vuxna missbrukare. Om man blir tvångsomhändertagen för sitt missbruk har man rätt till ett offentligt biträde. Vi på Argumentum åtar oss sådana uppdrag och har den kunskap Ni kan behöva för att få en rättvis prövning i förhållande till tvångsomhändertagandet. 

LPT
 • Hur går det till om någon tvångsomhändertas enligt LPT?
 • När upphör omhändertagandet?
 • Har jag personen rätt till ett offentligt biträde?

Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) används för att tvinga en person som har en allvarlig psykisk störning att vårdas med psykiatrisk tvångsvård, mot sin vilja. Om någon i ens närhet blir föremål för dessa omhändertaganden kan det kännas skönt att veta att personen ifråga har rätt till ett offentligt biträde. Vi på Argumentum åtar oss dessa uppdrag och vill därmed verka för en rättvis prövning i förhållande till tvångsomhändertagandet.