Tvistemål

Vi på Argumentum står upp för Dig i livets alla skeden

Tvistemål är mål där allmän domstol handlägger och avgör frågor mellan enskilda parter som inte kan komma överens. 

Vi på Argumentum hjälper såväl privatpersoner som företag med olika typer av tvistemål.

Avtalsrätt
 • Kan man göra ett avtal ogiltigt?
 • Hur formulerar man på bästa sätt ett avtal?
 • Hur kräver jag in de pengar någon är skyldig mig enligt avtal?
 • Hur tolkar jag ett villkor i ett avtal?

Avtalsrätten är omfattande och det kan uppstå många olika tvister i förhållande till avtal. Alternativt är avtal något som kommer att hjälpa en att inte hamna i en tvist. Oavsett om du kommer till oss för hjälp innan problemet uppkommit eller när problemet är ett faktum så kan vi ge Dig rådgivning om hur man på bästa sätt ska lösa situationen. Vänligen kontakta oss.

Fastighets- och entreprenadrätt
 • Vad gör jag om jag nekas ett bygglov?
 • Vad gör jag om min byggfirmas arbete blir försenat?
 • Vad händer om något fel har uppstått eller vi inte kommer överens?
 • Vad gör jag om jag upptäcker mögel i ett hus jag precis har köpt?

Frågorna inom fastighets- och entreprenadrätten är många och komplexa. Vi på Argumentum åtar oss dessa typer av tvister och kan hjälpa Dig. Välkommen till oss för det fall du stöter på problem.

Bolagsrätt
 • Hur skapar jag ett aktiebolag/förening?
 • Hur upplöser jag ett bolag/förening?
 • Vad är de olika fördelarna/nackdelarna med olika bolagstyper?

Funderar du på att strata en verksamhet? Det finns många olika typer av bolag/förening/stiftelser. Om Du ska skapa eller avveckla ett bolag kan det uppkomma många frågor. Vi på Argumentum hjälper gärna till, välkommen att kontakta oss.

Hyresrätt
 • När kan jag ansöka om avhysning?
 • Vad gör jag om jag riskerar att bli avhyst?
 • Får jag hyra ut min lägenhet i andra hand?
 • När hamnar man i hyresnämnden?

Om du behöver hjälp vid en hyresrättslig tvist så kan vi på Argumentum hjälpa Dig. Välkommen att kontakta oss med Dina frågor.

Skadeståndsrätt
 • När har jag rätt till skadestånd?
 • Hur får jag någon att betala skadestånd?
 • Hur får jag information om någon har pengar till att betala ett skadestånd?

Vi på Argumentum arbetar med skadeståndsrätt och hjälper gärna till att exempelvis formulera skadeståndskrav eller informera om när rätt till skadestånd föreligger. Välkommen att kontakta oss för mer information

Försäkringsrätt
 • Vad ingår in min försäkring?
 • Vad innebär villkoren i min försäkring?
 • Vilken försäkring behöver jag om jag bedriver en verksamhet?
 • Hur gör jag om mitt försäkringsbolag inte vill betala ut ersättning till mig?

Försäkringsbolagens villkor kan vara komplicerade och ibland behöver man juridisk hjälp när försäkringsbolaget exempelvis nekar ens begäran om att ianspråkstaga sitt försäkringsskydd. Vi på Argumentum kan hjälpa Er i dessa tvister. Välkommen att kontakta oss i dessa frågor.