Migrationsrätt

Vi på Argumentum står upp för Dig i livets alla skeden

Migrationsrätt är ett samlingsbegrepp på det område inom juridiken

som behandlar rätten för en utländsk medborgare att befinna sig i Sverige.

FLYKTING (ASYL)
 • Får jag arbeta som asylsökande?
 • Vilka rättigheter och skyldigheter har jag som asylsökande?
 • Vad krävs det för att jag ska anses vara flykting?
 • Vad innebär det att uppehållstillstånden är tillfälliga?
 • Vad menas med internflykting?
 • Hur kan jag visa att jag är flykting?
 • Vad innebär exklusion?
 • När kan man få återreseförbud?
 • Måste jag ha ett hemlandspass?

Vi på Argumentum har mycket lång erfarenhet av att hjälpa asylsökande. När du ansöker om asyl har du rätt att önska vilket biträde du vill ha. Vi hjälper gärna Dig eller någon i Din närhet att ta sig igenom asylprocessen. 

MEDBORGARSKAP
 • Vad krävs för att jag ska bli medborgare i Sverige?
 • På vilket sätt påverkar faktumet att jag dömts för brott?
 • På vilka grunder kan man nekas medborgarskap i Sverige?

Vi på Argumentum hjälper gärna till vid Din ansökan om medborgarskap! 

ARBETSTILLSTÅND
 • Vad krävs för att beviljas arbetstillstånd?
 • Kan man söka arbetstillstånd från Sverige?
 • Måste min arbetsgivare ha kollektivavtal?
 • Varför finns det ett utannonseringskrav?

Vi på Argumentum hjälper både arbetsgivare och arbetstagare med deras process om arbetstillstånd hos Migrationsverket och i domstolar. Välkommen att kontakta oss om Du behöver hjälp.

SPÅRBYTE
 • Vad innebär spårbyte?
 • När kan man ansöka om spårbyte?
 • Vilka villkor måste jag uppfylla?

Reglerna vid spårbyte kan vara svåra och vi upplever att många behöver hjälp med dessa ansökningar. Vi hjälper Dig gärna, välkommen att kontakta oss. 

FAMILJEANKNYTNING
 • Vem kan få komma hit genom familjeanknytning?
 • Vad ska vi tänka på vid en intervju på ambassaden?
 • Måste ansökan göras från hemlandet?
 • Behöver jag ha ett arbete för att kunna få hit en familjemedlem?

Frågorna är många när det kommer till familjeanknytning. Vi hjälper Er gärna i denna process, välkommen att kontakta oss.

HINDER FÖR VERKSTÄLLIGHET (VUT) 
 • När föreligger det hinder mot att verkställa avvisning och utvisning?
 • Vad krävs det för att Sverige ska få avvisa/utvisa ett ensamkommande barn?
 • Kan man verkställas till ett annat land än ens hemland?

Frågorna i förhållande till hinder för verkställighet (VUT) är många och situationen man som utlänning befinner sig i kan vara brådskande. Vi på Argumentum hjälper Er gärna i dessa processer, välkommen att kontakta oss.

STUDIER
 • När får man komma till Sverige för att studera?
 • Vad gör jag om jag vill stanna i Sverige efter mina studier?
 • Får jag arbeta i Sverige som student?

Att studera med tillstånd i Sverige kan väcka många frågor. Välkommen till oss med Dina frågeställningar.

FÖRVAR
 • Vilka rättigheter finns om jag eller någon i min närhet blir tagen i förvar?  
 • Hur länge kan man sitta i förvar?
 • Få jag ta emot besök om jag är tagen i förvar?
 • Finns det några alternativ till att vara tagen i förvar?

Att bli tagen i förvar är oerhört påfrestande för individen. Om man blir tagen i förvar har man rätt att önska biträde. Vi på Argumentum hjälper gärna till i dessa ärenden. 

UPPEHÅLLSRÄTT/ VISUM/ VARAKTIGT BOSATT I ANNAN EU-STAT/ ÅTERKALLELSE AV TILLSTÅND M.M. 

Det finns otroligt mycket regler när det kommer till migrationsrätt. Vi arbetar brett inom området och Ni är välkomna att kontakta oss inom alla olika delar, oavsett om Ni redan befinner Er i Sverige eller om Ni planerar för att etablera Er här.