Brottmål

Vi på Argumentum står upp för Dig i livets alla skeden

Om du är misstänkt för brott eller blivit utsatt för brott kan Argumentum hjälpa dig.

OFFENTLIG FÖRSVARARE (FÖRSVARSADVOKAT)

Om du är misstänkt för brott har du ofta rätt till en offentlig försvarare. Du har vidare ofta rätt att välja vilken advokat du vill ska företräda dig under processen. En offentlig försvarare hjälper dig innan, under samt efter en eventuell rättegång.

Staten betalar kostnaden för den offentlige försvararen. Om du frikänns behöver du inte betala tillbaka något till staten. Om du döms för brottet blir du, beroende på din inkomst, vanligen skyldig att betala hela eller delar av statens kostnader.

MÅLSÄGANDEBITRÄDE

Du som blivit utsatt för brott har ofta rätt till ett målsägandebiträde. Du har vidare ofta rätt att välja vilken jurist/advokat du vill ska företräda dig. Ett målsägandebiträde kan hjälpa dig innan, under samt efter en eventuell rättegång. Ett målsägandebiträde ska tillvarataga dina intressen och hjälpa dig med eventuella skadeståndsanspråk mot den som utsatt dig för brott.

Om du har rätt till ett målsägandebiträde behöver du inte betala kostanden för den hjälp du får av målsägandebiträdet. Denna kostnad betalas antingen av den som eventuellt döms för brottet mot dig eller av domstolen.

SÄRSKILD FÖRETRÄDARE FÖR BARN

Om en vårdnadshavare eller någon som vårdnadshavaren står i ett nära förhållande till misstänks för brott mot ett barn kan barnet få en särskild företrädare. Den särskilda företrädaren ska, i stället för barnets vårdnadshavare, ta tillvara barnets rätt innan, under samt efter en eventuell rättegång.

Om barnet har rätt till en särskild företrädare behöver barnet inte betala kostanden för den hjälp barnet får av den särskilda företrädaren. Denna kostnad betalas antingen av den som eventuellt döms för brottet mot barnet eller av domstolen.