Om oss

vi argumenterar för dig

Argumentum är en advokatbyrå som arbetar med de tvister som ligger människor närmast om hjärtat. Vi har kontor i Malmö, Staffanstorp, Helsingborg och Ystad men arbetar över allt där vi behövs. Hos oss är man välkommen med såväl små som stora problem och vi garanterar att den av oss som hjälper Er är engagerad och kunnig.

  • Vi är en nytänkande advokatbyrå med fokus på Era behov.
  • Vårt mål är att på ett enkelt vis finnas tillgängliga för Er och att förenkla juridiken åt Er.
  • Vårt uppdrag går ut på att vara lyhörda för det Ni berättar och utefter Er upplevelse finna bra juridiska lösningar på Era problem.  
  • Vi undandrar oss inte för att stå upp för Er eller för att kämpa för Er rättvisa.

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

En av anledningarna till varför det är fördelaktigt att anlita en advokatbyrå!

Om du som konsument ifrågasätter skäligheten av debiterat arvode kan du vända dig till Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd.

Länken nedan tar Dig direkt till nämndens hemsida där Du finner vidare information.

Nämndens postadress är Konsumenttvistnämnden Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm. 

Varför en advokat?

Advokat är en titel som är skyddad i lag. För att bli advokat måste man uppfylla vissa krav.

Inför Advokatsamfundet ansvarar vi för att vi, våra biträdande jurister och annan personal på advokatbyrån följer det etiska regelverket. Allt för klienternas skull.  

Vilka syftar till att garantera Er som klienter största möjliga trygghet. Mest centrala bland de etiska reglerna är bland annat de som garanterar vår lojalitet med mer Er som klienter och vår tystnadsplikt. 

Vilket finns till för att vår kunskap hela tiden ska vara uppdaterad så att vi på bästa sätt ska kunna hjälpa våra klienter.