Familjerätt

Vi på Argumentum står upp för Dig i livets alla skeden

Många av oss står någon gång inför familjerättsliga frågeställningar eller problem.

Då kan det vara skönt att ha någon med gedigen kunskap vid sin sida.

VÅRDNAD/BOENDE/UMGÄNGE - VÅRDNADSTVIST
 • Vem bestämmer vilken skola mina barn ska gå i?
 • Vad innebär ensam vårdnad?
 • Hur gör jag om jag vill ha ensam vårdnad?
 • Vad innebär de nya reglerna om informationssamtal?
 • Hur gör jag om den andra föräldern lämnar landet och tar med barnen?
 • Hur gör jag om jag vill ha utökat umgänge med mitt barn?
 • Hur gör jag när samarbetet med den andra vårdnadshavaren inte fungerar? 
 • Eller om den andra föräldern inte låter mig träffa mina barn alternativt saboterar umgänget?

Frågorna man kan ställas inför är många när det kommer till vårdnad, boende och umgänge med barn. Vi på Argumentum arbetar mycket med dessa frågor och vill hjälpa Er i dessa processer - där barnens bästa alltid är avgörande. Välkommen att kontakta oss! 

UNDERHÅLL
 • Vad innebär ett standardtillägg?
 • Hur gör jag om den ena vårdnadshavaren inte betalar? 
 • Hur blir det med underhåll om ena vårdnadshavaren bor utanför Sverige?

Frågorna kring barns underhåll kan vara många och komplexa. Vi på Argumentum hjälper gärna till i dessa frågor, välkommen att kontakta oss! 

ÄKTENSKAP
 • Hur upprättar vi ett äktenskapsförord?
 • Måste man göra en bodelning vid äktenskapsskillnad?
 • Hur går en bodelning under/efter äktenskap till?
 • Vem bestämmer om vi inte kan komma överens?
 • Kan man jämka en bodelning på grund av äktenskapsskillnad?

Vi på Argumentum kan vara behjälpliga med att upprätta bodelningsavtal och äktenskapsförord. Vi åtar oss även uppdrag som bodelningsförrättare och kan vara Er behjälpliga med andra frågor som har samband med äktenskap. Kontakta oss gärna för mer information! 

SAMBOSKAP
 • Får min sambo hälften av värdet för lägenheten om vi separerar?
 • Måste man ha ett samboavtal?
 • Vad behöver vi skriva i ett samboavtal?
 • Måste man som sambos begära bodelning om förhållandet upphör?
 • Kan man jämka en bodelning som görs på grund av att samboförhållandet upphör?

Vi på Argumentum hjälper gärna till och upprättar samboavtal eller informerar om vad som gäller då sambor separerar/ ena sambon avlider. Välkommen till oss med Dina frågor! 

TESTAMENTE/ARV 
 • Måste ett testamente bevittnas?
 • Kan ett testamente förklaras ogiltigt?
 • Vad bör jag skriva i ett testamente?
 • Vad gör man om dödsbodelägarna är oense?
 • Kan man jämka ett testamente?
 • Kan en gammal gåva ses som förskott på arv?

Vi på Argumentum hjälper gärna till att upprätta testamenten eller att klandra testamenten. Vi åtar oss också uppdrag som boutredningsman, testamentsexekutor eller skiftesman efter ett dödsfall. Välkommen att kontakta oss! 

FRAMTIDSFULLMAKT
 • Vad kan jag skriva i en framtidsfullmakt?
 • Vad är fördelarna med en framtidsfullmakt?
 • Behövs en granskare?

Vi på Argumentum kan hjälpa Dig att skriva en framtidsfullmakt samt svarar på Dina frågor om framtidsfullmakter, för det fall en sådan kan komma att behövas.

FADER-/MODERSKAPSBEKRÄFTELSE
 • Hur går jag tillväga för att bekräfta att jag är någons förälder?
 • Hur gör jag om en svensk myndighet inte litar på eller godkänner att jag är förälder till ett barn?
 • Hur gör jag om någon menar att jag är förälder åt ett barn och jag känner mig osäker?

Vi på Argumentum kan hjälpa Dig med mål om fader- eller moderskapsbekräftelse. Välkommen att kontakta oss för mer information! 

ADOPTION
 • Hur gör jag om jag vill adoptera någon? 
 • Vad krävs för att man ska få adoptera någon?

Vi på Argumentum förklarar gärna närmare om vilka villkor som finns för adoption och hjälper gärna till vid en adoptionsprocess. Välkommen att kontakta oss!